Cultuurprijs

De gemeente Oosterhout vindt cultuur zo belangrijk dat zij daar elk jaar een prijs voor uitreiken. Deze prijs is bedoeld voor iemand, een vereniging, stichting of activiteit die dat jaar belangrijk is geweest voor de cultuur in Oosterhout. Er kunnen twee prijzen uitgereikt worden; de Cultuurprijs en de Stimuleringsprijs.

De Cultuurprijs

Deze prijs krijg je voor al het werk dat je voor de cultuur in Oosterhout gedaan hebt. Ieder jaar kijkt een jury wie de Cultuurprijs gaat winnen. De winnaar ontvangt een penning en een oorkonde.

De Stimuleringsprijs

Met de Stimuleringsprijs worden talenten en nieuwe ideeën op het gebied van cultuur beloond. De winnaar krijgt een bedrag van €2.500,00 om zich met hulp van de juiste professionele cultuurcoach, binnen de eigen discipline, verder te ontwikkelen.

De cultuurcoaches van Oosterhout

Cultuurcoaches zijn er om culturele en kunstzinnige activiteiten en evenementen in de gemeente Oosterhout te bevorderen, daarnaast ondersteunen zij de winnaar van de Stimuleringsprijs.