Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij

Veerseweg 100, Oosterhout

Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij. Lees verder

Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij heeft een kinderboerderij en een natuur- en milieu-educatief centrum weten te combineren tot een geheel. Kinderboerderijen en natuur- en milieueducatieve centra hebben namelijk in hun doelstellingen veel raakvlakken.

Stichting MEK streeft naar een wereld waarin de mensen de natuur en het milieu zo goed mogelijk beheren, ook rekening houdend met mensen in andere delen van de wereld en latere generaties. Dit doet de Stichting onder andere door het begeleiden van mensen in het proces dat moet leiden naar een duurzame houding.

Duurzame ontwikkeling is een samenhang van economische, sociale en ecologische componenten. Sociale rechtvaardigheid, een duurzame economie en een duurzaam milieu zijn dus van belang voor een duurzame ontwikkeling.