Houtse Heuvel

Houtse Heuvel, Den Hout

De Houtse Heuvel is het hart van Den Hout, wat als brink bewaard is gebleven. Lees verder

De Houts eHeuvel is een brink en is van oudsher het hart van Den Hout

Het lag als het centrum van een spinnenweb waarnaar alle paden en wegen voerden. In het oosten waar tussen de Heuvel en de Achterstraatgeen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden zijn nog twee van deze padenterug te vinden. Naar het westen liepen paden door tot in Stuivezand datvroeger ook bij de gemeente Oosterhout hoorde.

De Heuvel heeft een oppervlakte van ongeveer 3,5 hectare en isparticulier eigendom van de "Vereniging van eigenaren van de HoutseHeuvel".

Rondom de Heuvel vond men alles in het dorp, zoals een melkfabriek, cafés, de Corneliuskerk,een kerkhof, een bank, meisjes-/jongens school, kloosters, eenkruidenier, een bakker, een slager, enz. Nog steeds vervult de HoutseHeuvel een centrale rol in het dorp. Tal van Houtse organisatoren zoekende sfeervolle Heuvel uit om juist hier hun evenement te houden

Houtse Heuvel, 4911 AT Den Hout