Kloostertuin van de Onze Lieve Vrouwe-abdij gaat even open voor publiek

Onze Lieve Vrouwe Abdij

De kloostertuin van de zusters Benedictinessen in Oosterhout opent tijdens Open Kloosterdag op 19 mei haar deuren. De tuin, die slechts eens in de paar jaar wordt opengesteld, staat bekend als een van de mooiste tuinen van Nederland. Lees verder

 Het landgoed van de Onze Lieve Vrouwe Abdij wordt op natuurlijke wijze beheerd met veel aandacht voor maatregelen die het dierenleven, met name vogels en insecten, ten goede komen zoals een insectenhotel, bloemenweides en -randen, ruigtes, stimulering van stinzenplanten en de aanplant van linde- en bijenbomen. Ook het principe van het voedselbos, dat de laatste tijd actueel is, wordt al jaren in de tuin toegepast. Verspreid over het landgoed staan honderden fruitbomen, walnoten, hazelaars, mispels, kastanjes en vlieren.

Op 19 mei is er van alles te doen. Een imker komt vertellen over het belang van bijen, de Fruitboogerd in Gilze geeft voorlichting over oude fruitrassen en het Vogelrevalidatiecentrum Zundert geeft uitleg over hun aanpak. Er is ook een kudde schapen aanwezig voor de jaarlijkse begrazing van delen van het landgoed.

In het kader van de Open Kloosterdag is het de bedoeling dat er een bidtent in de tuin wordt opgesteld. De kloostertuin aan de Zandheuvel 90 in Oosterhout is op 19 mei tussen 14.00 u en 17.00 uur geopend voor het publiek.

Zandheuvel 90, 4901HX Oosterhout